Fàilte

Is e am prìomh cho-chruinneachadh eadar-nàiseanta do rannsaichean chànan, litreachasan agus dualchasan nan Ceilteach a tha ann an Còmhdhail Eadar-Nàiseanta na Ceiltis.  Air a cumail gach ceithir bliadhna, is e fòram a tha anns a’ Chòmhdhail a bhios a’ tabhainn cothrom do dh'eòlaichean a tha an lùib gach raoin dhen Cheiltis tional agus am beachdan-rannsachaidh air iomadh cuspair - cànanachas, litreachas, eachdraidh, àrc-eòlas agus eachdraidh-ealain nam measg - a chur fa chomhair a chèile.

Thèid an 15mh Còmhdhail Eadar-Nàiseanta na Ceiltis a chumail ann an Oilthigh Ghlaschu air 13-17 An t-Iuchar 2015.

Tha Gairm-Phàipearan na Còmhdhalach fosgailte. Dùinear air 28 An Gearran 2015 i.

Briogaibh an seo chum ur n-ainm a chur air an liosta-phuist againn agus airson tuilleadh fiosrachaidh fhaotainn air na mìosan a tha romhainn.