Fàilte

Is e am prìomh cho-chruinneachadh eadar-nàiseanta do rannsaichean chànan, litreachasan agus dualchasan nan Ceilteach a tha ann an Còmhdhail Eadar-Nàiseanta na Ceiltis.  Air a chumail gach ceithir bliadhna, is e fòram a tha anns a’ Chòmhdhail is i a’ tabhann chothrom do dh’eòlaichean a bhios an lùib gach raoin de Cheiltis am beachdan-rannsachaidh air iomadh chuspair - cànanachas, litreachas, eachdraidh, arc-eòlas agus ealain-eachdraidh nam measg - a chur fa chomhair a chèile.

Thèid an 15mh Còmhdhail Eadar-Nàiseanta na Ceiltis a chumail ann an Oilthigh Ghlaschu air 13-17 An t-Iuchar 2015.

Tha Gairm-Phàipearan na Còmhdhaile fosgailte. Dùinear i air 28 An Gearran 2015.

Briogaibh an seo chum ur n-ainm a chur air an liosta-puist againn agus tuillidh fiosrachaidh fhaotainn air na mìosan a tha romhainn.